Language

The official language of Poland is Polish. More than 40 million people in the country speak Polish every day, with 97 percent of Polish citizens claiming Polish as their “mother tongue.”

Here are some basic translations that might be helpful to learn and practice before you travel to Poland:

Yes Tak (tak)
No Nie (n’yeh)
Please Proszę (prrosheh)
Thank you Dziękuję (diyen’kooyeh)
Thank you very much Dziękuję bardzo (diyen’kooyeh barrdzo)
Hello Dzień dobry (diyen dobrri)
Hi Cześć (chesh’tch)
Good morning Dzień dobry (diyen dobrri)
Good afternoon Dzień dobry (diyen dobrri)
Good evening Dobry wieczór (dobrri v-yechoorr)
Good night Dobranoc (dobrranots)
Good Bye Do widzenia (do vee-dzen‘ya)
Excuse me Przepraszam (pshe-prrasham)
Never Mind Nie szkodzi (n-ye shkodjee)
Where is the toilet? Gdzie jest toaleta? (g-jeh yest twa-leta)

 

Do you speak English?
Czy mówi pan po angielsku? (chi moovee pan po an-g-yelskoo).
Note: pan is used when speaking to a male, pani is used when speaking to a female.

Does anyone here speak English?
Czy ktoś tu mówi po angielsku? (chi ktosh’ too moovee po an-g-yelskoo)

I don’t speak much Polish.
Nie mówię dobrze po polsku. (n’yeh moovyeh dobzheh po polskoo)

Could you speak more slowly?
Bardzo prosżę mówić wolniej? (barrdzo prrosheh moovitch voln’yey)

Could you repeat that?
Bardzo proszę to powtórzyć? (barrdzo prrosheh to pof-too-zhitch)

Excuse me (Pardon)?
Słucham? (swoo-ham)

What does this/that mean?
Co to znaczy? (tso to znachi)

I understand.
Rozumiem (rro-zoom-yem)

I don’t understand.
Nie rozumiem (n’yeh rro-zoom-yem)

Do you understand?
Czy pan rozumie? (chi pan rro-zoom-yeh)

How are you?
Jak sie masz? (Yahk sheng mah-sh)

Fine, thank you.
Dziekuje, dobrze. (Jenkoo-yeng dob-zhe)

What is your name?
Jak masz na imie? (yahk mah-sh nah eem-ye)

My name is _____.
Nazywam sie ______. (Nah-zivam sheng ____)

How much is that?
Ile to kosztuje? (eeleh to kosh-tooyeh)